close
دانلود آهنگ جدید
97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تاکنون 97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان تخصیص یافته است گفت: بر اساس این تخصیص 28 میلیارد تومان کسری بودجه استان است.Web results 97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته است- اخبار ... Translate this page 49 mins ago - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تاکنون 97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان تخصیص یافته است گفت: بر اساس این تخصیص ... 97 درصد اعتبار هزینه ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته است ... - Translate this page 97 درصد اعتبار هزینه ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته است- اخبار استانها ... به گزارش همسونیوز به نقل از تسنیم از کرمان ، حمید شیخ اسدی در بازدید استاندار ... رشد 2 برابری تخصیص اعتبارات بودجه 96 استان تاکنون - Translate this page ... کرمان با بیان اینکه در سال گذشته سرجمع بودجه تخصیص یافته به استان رقمی در ... این در حالی است که در سال جاری تاکنون حدود 38 درصد کل بودجه تخصیص یافته که هم ... کرمان تدوین شده است، با اشاره به بودجه استان در بخش هزینه ای تصریح کرد: طی ... یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 97، کم کردن فاصله بین اقشار ضعیف و غنی بود. سهم استان کرمان از بودجه 98 چقدر است؟ - ایسنا Translate this page Dec 31, 2018 - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان جزئیات لایحه بودجه 98 و سهم استان کرمان از این لایحه را تشریح کرد. ... وی 67 درصد مصارف بودجه را مربوط به بودجه هزینه‌ای و 13 درصد بودجه مربوط ... تاکنون چه میزان اعتبارات بودجه‌ای استان تخصیص یافته است؟ ... چه میزان از رویکرد بودجه 97 در استان کرمان تحقق یافت؟ ۴۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری تخصیص یافته است ... Translate this page Aug 25, 2018 - ۴۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری تخصیص یافته است ... داشته و تاکنون ۱۹۴ میلیارد تومان از این بخش به استان کرمان ابلاغ شده است. - 97 درصد اعتبارات هزینه‌ای استان کرمان تخصیص یافت - کرمان رصد Translate this page 2 days ago - 97 درصد اعتبارات هزینه‌ای استان کرمان تخصیص یافت سياسي ... تخصیص یافته و به دستگاه‌ها ابلاغ شده اما دریافتی خزانه حدود 91 درصد بوده است. ... وی در ادامه گفت: در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای امسال، تاکنون هزار و 769 ... ایرنا - پرداخت مطالبات بازنشستگان در ردیف بودجه قرار دارد Translate this page Sep 15, 2018 - کرمان - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه پرداخت ... پرداخت پاداش 252 بازنشسته این استان در ردیف بودجه ملی دیده شده است. ... بازنشسته برای سال 97 در استان کرمان خواهیم داشت که از نظر اعتبار نسبت ... امسال در بخش هزینه ای بودجه تاکنون در این استان 42 درصد تخصیص یافته که ... ایرنا - 70 درصد اسناد خزانه باید جذب شود Translate this page Oct 18, 2018 - فدائی بر استفاده حداکثری از ظرفیت های بودجه 97 تاکید کرد و ادامه داد:برای تدوین لایحه ... جعفر رودری افزود: تخصیص اعتبارات تملک دارایی استان کرمان نسبت به سال گذشته ... وی ادامه داد: مجموع اعتبارات هزینه ای استان کرمان نیز 481 میلیارد و 800 میلیون تومان است که 41.9 درصد آن تاکنون تخصیص یافته است. Images for ‫97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته است‬‎ More images for 97 درصد اعتبار هزینه‌ای استان کرمان تاکنون تخصیص یافته استReportedReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d